Termen in Werkvorm

Via welke werkvorm of medium wordt er door een therapeut gewerkt?

I

  • Internettherapie (1)

    Therapie is ook mogelijk via het medium internet. Dit kan via mail, chat of videochat plaats vinden. De cliënt communiceert met de therapeut van thuis uit.

T