Wat is vrijheid vs vrijblijvendheid?

Printvriendelijke versie

 

Wat is “vrijheid” vs “vrijblijvendheid”

 

 

Het is de wens van ieder mens om vrijheid te creëren. Veel mensen echter verwarren vrijheid met vrijblijvendheid. Vrijblijvend is doen wat je wilt, vrijblijvend is van twee walletjes eten. Vrijblijvend is je laten leven. Vrijheid creëren is durven te beslissen. Vrijheid creëren is keuzes durven maken en afscheid nemen van wat je niet kiest. Vrijheid creëren is het aanvaarden van de gevolgen van je keuzes en leren van die gevolgen. In die zin zijn er geen goede en geen slechte keuzes. Er zijn keuzes en er zijn beslissingen. De gevolgen van je beslissingen aanvaard je en je leert eruit. Hoe meer vrijheid je creëert hoe bewuster je wordt. Hoe bewuster je wordt, hoe meer vrijheid je creëert. Bewust-zijn is lichtVrijheid creëert licht en licht creëert vrijheid. Of licht is vrijheid en vrijheid is licht.

 

Een voorwaarde om vrijheid te creëren is het aanvaarden van een zekere mate van onzekerheid, d.w.z. dat je uit je comfortzone komt. Hoe groter je onzekerheid hoe groter de kans dat je vrijheid kan creëren. Onveiligheid en niet weten zijn voorwaarden om vrijheid te creëren. Dat houdt in dat je je eigen angsten onder ogen durft zien. Bange mensen creëren geen vrijheid. Bange mensen zetten zich vast in rigide (schijn)veilige structuren. Moedige mensen durven op het scherp van het mes te leven en berekende beslissingen te nemen. Uiteindelijk ervaar je dat alles altijd weer goed komt. Je ontwikkelt vertrouwen. Je kijkt terug en je ziet wat je lessen waren en hoe je eruit leerde. Uiteindelijk creëer je een diep vertrouwen in jezelf, je hogere zelf, het veld… En dan gaat het veld voor jou werken. Dat is vrijheid. Dan heb je je script getransformeerd. Het is een nooit eindigend proces dat voortdurend dient verfijnd en afgesteld te worden

Transformeren naar maturiteit en vrijheid, wil zeggen dat je voortdurend, in een leven waar heel wat veranderingen zich afspelen (change) je referentiekaders herziet, dat je je script transformeert, dat je kijkt naar je diepste bewuste en onbewuste overtuigingen over jezelf en de wereld. Want dat waar je van overtuigd bent, komt uit. Je wordt een vrijdenker die afstapt van oude beperkte en beperkende geloven en overtuigingen. Alles wat je tot nu toe hebt geleerd stel je in vraag. Je kijkt naar je verslavingen, ook die aan de materie en je onderzoekt het nieuwe kwantumparadigma.