Wat is een vrijdenker versus een gelover?

Printvriendelijke versie

 

 

Wat is een “vrijdenker” vs een “gelover”?

Een vrijdenker is zich ervan bewust dat de waarheid, feiten, objectiviteit niet mogelijk zijn in deze derde dimensie, zintuigelijke wereld waar we de werkelijkheid twee keer filteren: een keer door onze zintuigen en een keer door ons script. Wat overblijft zijn interpretaties, projecties, percepties. De hindoes noemden dat wat we met onze zintuigen waarnemen “maya”: een illusie.

Een vrijdenker weet dat wat we zien, horen, voelen, ruiken, proeven, niet meer is dan een perceptie. Vrijdenkers weten dat anderen de werkelijkheid anders kunnen percipiëren. Vrijdenkers gaan uit van hun eigen ervaringen, intuïties, waarnemingen, referentiekaders en toetsen die voortdurend af aan de ervaringen, waarnemingen, referentiekaders van anderen. Ze doen dit zonder oordeel. Vrijdenkers willen niets opleggen, ze delen. Al delend verruimen ze hun referentiekaders, zodat ze minder gaan filteren, zodoende verbreden ze hun percepties.

Gelovers gaan uit van door de kerk, de wetenschap, dokters, wetgevers, de scholen, ouders, familie, opgelegde, aangeleerde beperkte en beperkende referentiekaders en willen die als enige waarheid opleggen aan alle anderen. Ze wijzen andere referentiekaders af, desnoods met geweld. Ze leggen hun referentiekaders op, desnoods met geweld.