Gebruiksvoorwaarden

Printvriendelijke versie

Abonnement

Met een abonnement op therapeut-zoeken.be kunt u via deze website, als therapeut op internet gevonden worden.
Uw praktijkinformatie wordt in onze zoekmodule getoond waarop details over uw praktijk getoond worden;  U krijgt logingegevens waarmee u de informatie over uw praktijk op elk moment zelf kan wijzigen en/of aanvullen. 

 

Tarieven

Een jaarabonnement kost momenteel € 35,- (excl.btw) of € 42,35 (incl.btw).  Tijdens de laatste maand van uw jaarabonnement ontvangt u van ons een vrijblijvende email met de vraag of u uw abonnement met één jaar wil verlengen.  Als u niet geinteresseerd bent om het abonnement verder te zetten hoeft u niets te doen, in dat geval wordt uw abonnement automatisch beëindigd.

 

Uw abonnement komt automatisch te vervallen als u het abonnementsgeld niet betaalt.  Als uw abonnement vervallen is zijn uw praktijkgegevens niet meer op therapeut-zoeken.be te zien.  U kan wel nog inloggen zodat u via die weg later alsnog uw abonnement kunt voortzetten.

 

Therapeuten informatie

De gegevens die u over uw praktijk opgeeft dienen naar waarheid te zijn ingevuld.  Wij houden ons het recht voor om uw abonnement te beëindigen als blijkt dat er onjuiste informatie werd opgegeven. Uw krijgt uw abonnementsgeld van de resterende maanden van het lopende jaar dan niet teruggestort.

Gelet op de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt u er uitdrukkelijk mee in dat alle door u ingebrachte professionele gegevens – uitgezonderd uw registratiegegevens - worden gepubliceerd op de website en bijgevolg consulteerbaar zijn. 
 

Nieuwsbrief therapeut-zoeken.be

Via het opgegeven emailadres zal u van uitbreidingen en/of veranderingen betreffende therapeut-zoeken.be op de hoogte worden gehouden.

 

Storingen/onderhoud

Het kan voorkomen dat er op het internet storingen optreden of dat therapeut-zoeken.be door andere oorzaken tijdelijk niet bereikbaar is.
We doen ons uiterste best om de website in dat geval zo snel mogelijk terug bereikbaar te laten zijn. 

 

Wijzigingen

Therapeut-zoeken.be heeft te allen tijde het recht om wijzigingen op deze website aan te brengen. Dit kunnen wijzigingen zijn zoals: wijzigingen in de inhoud (tekst en afbeeldingen) van de website, in het grafische design van de website en in de functionaliteit van de website.

 
Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Therapeut-zoeken.be heeft te allen tijde het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele veranderingen gaan voor u pas in op het moment dat u uw abonnement op therapeut-zoeken.be verder zet.  Daardoor bent u nooit gebonden aan gebruiksvoorwaarden, waar u niet mee hebt ingestemd.

Datum gebruiksvoorwaarden:

11 april 2012